Skip to content
E.R.

Kerosenul: Utilizări, beneficii și riscuri pentru sănătate și mediu

cifra octanica kerosene
ce este kerosenul

Ce este kerosenul

Kerosene este un combustibil lichid incolor, cu miros caracteristic, obținut prin distilarea crudului de petrol.

Este utilizat în principal ca combustibil pentru aviație și iluminat, precum și ca sursă de energie pentru generatoare și pompe de apă.

Kerosene are proprietăți similare cu benzina, dar are un punct de aprindere mai ridicat și un conținut mai scăzut de hidrocarburi volatil, ceea ce îl face mai sigur pentru utilizare în aviație.

De asemenea, kerosenele produse astăzi sunt adesea reformulate pentru a reduce emisiile poluante și pentru a îmbunătăți performanța motorului.

Stocarea și transportul kerosenei necesită aceleași măsuri de siguranță ca și benzina, deoarece acesta este un combustibil inflamabil.

De asemenea, este important să se respecte regulile de protecție a mediului în timpul procesării și distilării kerosenei, pentru a preveni scurgerile sau alte probleme de mediu.

Cum se obtine kerosene

Kerosene se obține prin distilarea crudului de petrol. Procesul de distilare a crudului de petrol se desfășoară în unități de prelucrare a petrolului, numite rafinării.

În procesul de distilare, crudul de petrol este încălzit la o temperatură ridicată, astfel încât componentele sale diferite se evaporează la temperature specifice și sunt recuperate prin condensare.

Kerosene se formează prin condensarea vaporilor care se evaporează la o temperatură specifică, între 150 și 300°C.

După recuperare, kerosene poate fi rafinat suplimentar pentru a îndeplini standardele de calitate și performanță, cum ar fi reducerea conținutului de hidrocarburi volatil sau îmbunătățirea caracteristicilor de ardere.

Este important de reținut că procesul de distilare a petrolului și rafinarea kerosenei sunt potențial poluante pentru mediu și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane și a biodiversității, dacă nu sunt gestionate corespunzător.

Cifra octanica kerosen

Cifra octanică a kerosenei variază în funcție de sursa sa și de metoda de producție, dar în general se situează între 40 și 60.

Cifra octanică măsoară capacitatea unui combustibil de a preveni auto-detonarea în cilindrii motorului și este utilizată pentru a determina gradul de performanță al unui combustibil.

Cu cât cifra octanică a unui combustibil este mai mare, cu atât combustibilul este mai stabil și poate furniza o performanță mai bună în motoarele cu compresie ridicată.

Este important de menționat că cifra octanică a kerosenei poate varia în funcție de regiunea geografică și de producător, deci este important să se verifice întotdeauna cifra octanică specifică pentru a determina gradul de compatibilitate cu motorul.

La ce se foloseste kerosenul

Kerosene este un combustibil versatil care poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv:

  • Aviație: Kerosene este cel mai comun combustibil utilizat în motoarele de aviație, inclusiv avioanele comerciale și ușoare.
  • Iluminat: Kerosene este folosit în lămpi și lanterna pentru a furniza lumină în zonele fără acces la electricitate.
  • Încălzire: Kerosene poate fi utilizat pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor industriale prin intermediul generatoarelor de căldură.
  • Generatoare de energie: Kerosene poate fi utilizat în generatoarele de energie pentru a furniza curent electric în zonele fără acces la electricitate sau în cazul întreruperilor de energie electrică.
  • Transport: Kerosene poate fi utilizat ca combustibil pentru vehiculele cu motoare diesel, în special în aplicații industriale și comerciale.

Este important de menționat că utilizarea kerosenei ca combustibil poate avea un impact negativ asupra mediului și a sănătății umane, prin emisia de gaze cu efect de seră și compuși toxici, precum și prin riscul de scurgeri și deversări accidentale.

De aceea, este important să se utilizeze kerosene într-un mod responsabil și sigur.

Kerosen vs benzina

Kerosene și benzina sunt ambele produse obținute prin distilarea crudului de petrol, dar există diferențe importante între ele, inclusiv:

  • Composition: Kerosene conține o gamă mai largă de compuși chimici cu greutate moleculară mai mare decât benzina, iar acest lucru îi conferă o temperatură de ardere mai joasă și o densitate mai mare.
  • Octane Rating: Benzina are o cifră octanică mai mare decât kerosene, în medie, ceea ce înseamnă că benzina poate preveni mai bine auto-detonarea în motor și poate furniza o performanță mai bună în motoarele cu compresie ridicată.
  • Utilizare: Kerosene este utilizat în principal în aviație, în timp ce benzina este utilizată ca combustibil pentru majoritatea vehiculelor cu motor pe benzină.
  • Emisii: Kerosene și benzina emit ambele gaze cu efect de seră și compuși toxici în atmosferă atunci când sunt arse, dar benzina poate produce mai multe emisii decât kerosene în anumite aplicații.

Este important de menționat că utilizarea ambelor produse ca combustibil poate avea un impact negativ asupra mediului și a sănătății umane, prin emisia de gaze cu efect de seră și compuși toxici, precum și prin riscul de scurgeri și deversări accidentale. De aceea, este important să se utilizeze benzina și kerosene într-un mod responsabil și sigur.

Platforma de gestionare a consimțământului de către Real Cookie Banner